[H] >  [Hülya Polat Lyrics] > Da Da Da Lyric
Sponsored Links

Hülya Polat - Da Da Da

Album Name:Koçari
Submitted by:Mutlu_21
Published:
Add a new lyric Add a new lyric      Correct this lyricCorrect this lyric
Ne güzel bakayisun içumi yakayisun
Ben seni anlayirum senda beni anla da
Da da da seveyirum seni da
Da da da sevdaliyim sana da

Niyetun nedur senun düşurdun beni dara
Niye kaş göz edersun dilin yok mi söyle da
Da da da seveyirum seni da
Da da da sevdaliyim sana da

Birakupta gidersan alursun günahumi
Allahtan korkun varsa birakupta gitme da
Allahtan korkun varsa günahuma girme da
Da da da seveyirum seni da
Da da da sevdaliyim sana da
© 2003-2019 www.alternatifim.com/ All Rights Reserved.