[K] >  [Kardeş Türküler Lyrics] > Qewle Kofa ( Kofi İlahisi ) Lyric
Sponsored Links

Kardeş Türküler - Qewle Kofa ( Kofi İlahisi )

Submitted by:deli sevda
Published:
Add a new lyric Add a new lyric      Correct this lyricCorrect this lyric
Gewle kofa
Dile min kovan a
Pire bi nav lubnan a
Pire lubnano, giyano bi sirra şexale şemsan a
Kofiya te ya gewi ya
Le cema bün ewliya
Pire lubnano giyano bi sirra şexe adi ya
Kofiya te ci da
Le cema bü mirida
Pire lubnano giyano bi sirra sultan ezid a
Ay pirem, wez büm xulamo Kofiya te ya mezin a
Le cema bül mümina
Pire lubnano, giyano bi sirra melik şex hesen a
Kofiya te bü ker
Vay dinya büye du ker
Pire lubnano, giyano bi sirra şexubekir
Kofiya te pinnar a
Le cema bül bab zar a
Pire lubnano, giyano bi sirra şeşimse te ra
Ay pirem wez büm xulamo
© 2003-2022 www.alternatifim.com/ All Rights Reserved.