[M] >  [Mehmet Toksoy Lyrics] > Başkaldırı Lyric
Sponsored Links

Mehmet Toksoy - Başkaldırı

Album Name:Başka Bir Dünya Mümkün
Submitted by:MihailBakunin
Published:
Add a new lyric Add a new lyric      Correct this lyricCorrect this lyric
Elektrikli sandalyede Sacco ve Vanzetti
S*kik mahkemeniz kanlı beni katile benzetti !
Yedi yıllık mahkumiyet badireler geçti
Adım direniş ve despotizme sancı veren gencim !
Şaraplarla kutla gör ve jakuzin dibini
Bugün elli kilo tnt ve Bakunin gibiyim !
Enternasyonel de adım radikal fikirli
Peki mülkiyete karşı duran barikat kimindir ?
Anti natalizme kayan beyin iktidara sapar !
Bir gün apolitik nesiller de inzivaya satar
Bütün görüşlerini, böyle dövüşmeyi mi
Ekmek aslan ağzı fakat sende bölüşmeyi bil !
İspanya devriminde parladım ve yıldız oldum
Eski dünya yıkıldı ve dümdüz oldu !
Kara bayraklarım gecelere gündüz oldu
Dünyaya bir ateş yaktık, üstü kordu !
Burda kanunları vicdan koyar hükme dair
Çünkü bireysel bir özgürlüğe müptelayım !
Farklı düşünceler bu dünyada hükmen hain !
Paris komününde aranırsa dünde fail…
Anarko sendikalist direniş ve Barcelona
Notlarımda şan ve şeref anlatılır sahte doğudan
Direnmek erdem benim fikirlerim Malatesta Beyaz sandığınız dünyanıza kara destan !


Dogmatik bir kavram ince legal görüş yandan
Benden uzak dursun anlattığın materyalist kavgan !
Zehrinizin kaynağıysa yedi kollu şamdan
Aç gözlü bir hayvan, bıkmadınız kandan !
Dayatmadan uzak saf ve beşeri bir ahlak
İdeolojik safsatayı inanç diye satmak
Bürokratik distopyaya protesto katmak
Fikirlere değil, kağıt parçasına tapmak !
Meşru zemin kolektivist zihinlerde bahar
Bir gün özgürlüğün yağmurları devletlere yağar !
Siyasal iklimde birey olmak basit bir intihar
Rahat teorikler anlatamaz kulaklar da sağır
Alternatif sigortadır monarşiler dağıt !
Çünkü her iktidar bozulur bu entropiden saat
Tel örgüler dikenli ve önlerinde kağıt
Manifesto kadar sert olur bu dillerinde ağıt
Güzel yarınlar mı evanjelist görme dinleyeni
S.keyim her sorunu silahlara çözmek isteyeni !
Arap petrolleri kadar meşhur körfezin değeri
Çakal dünyanızı reddettim ve dönmedim beğenip !
© 2003-2021 www.alternatifim.com/ All Rights Reserved.