[M] >  [Mehmet Toksoy Lyrics] > Hürriyet Lyric
Sponsored Links

Mehmet Toksoy - Hürriyet

Submitted by:MihailBakunin
Published:
Add a new lyric Add a new lyric      Correct this lyricCorrect this lyric
Müphem zihinlerde yıkılmamış bazilika yok
Ama korktukça kork, bu bir koro !
Kara politik bir yol, sana zor o !
Ya da şöyle diyeyim düzeniniz oro….

Modern epik, kategorik ve imperatif
Sanki demokratik konfederal taviz
Nasıl yani ? Depolitik beyinler mi daha iyi
Zaten memlekette üç kişiden beşi hain !

Panayır şartnamesi berbat,
Endirekt ve kümülatif bir öfke, onu da vermiş mi ki Mevla ?
Şanın yürür evlat, Kazandı ya mebla !
Aradığın nedir senin ? ‘'Azadiya wenda !'
Epistemolojik kopuşla althusser'e daldık
Bayat endowmen etkisiyse, alt üst demek artık
Yapısökümün tahtı, Derrida'yla kalkın
Evet Minerva'nın baykuşuysa gece uçar tatlım !

Fenomolojik indeks ve Marksist estetik
Sanki mutualist ekonomiden taktik bekledik
Onu bir narsist belledik, fakat ihsanımız haklı Seni siklemediğimden değil ki, lisanımız farklı !

Egemen iktidar ve çıplak hayat
Solda kızıl kmer Kamboçyalı Pol Pot
Sağda İdi Amin Uganda'ysa bombok
Reyondaki rejimlerden rejim beğen yok yok !

Biraz Paskalya ayaklanmasıyken durum
İRA'lı Michael Collins misali sakin olun
Diderot etkisiyle tüketime dahil olup yok ol !
Çünkü metodolojik nominalizm, bu senin bokun !

Tesadüfi kronoloji ve 71 parçası
Hürriyete solidarizmi basın
Nasıl korporatist akım
Bakın asıl çekiç güç ve hasım
Bize Frankfurt okulundan daha yakın !

Reküperasyon artı öfke, yol kazanan
O da cesur yeni dünyaları kolpa sanar
Fazla militarist bir zihin pembe yok azalan
Ya da Dolores İbarruri, ‘'No passaran !''
© 2003-2021 www.alternatifim.com/ All Rights Reserved.